abc

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena po mjesecima sa označenim praznicima i nedjeljama. Odaberite mjesec i godinu za generiranje tablice, a nakon unosa podataka kliknite na izračunaj. Početak i kraj vremena unosi se u formatu HH:mm (0-24:00-59) a pauza u minutama. Obrazac za evidenciju radnih sati se generira za odabrani mjesec i godinu.

Dan Početak Kraj Pauza (min.) Uk. sati
01.07 pet.::
02.07 sub.::
03.07 ned.::
04.07 pon.::
05.07 uto.::
06.07 sri.::
07.07 čet.::
08.07 pet.::
09.07 sub.::
10.07 ned.::
11.07 pon.::
12.07 uto.::
13.07 sri.::
14.07 čet.::
15.07 pet.::
16.07 sub.::
17.07 ned.::
18.07 pon.::
19.07 uto.::
20.07 sri.::
21.07 čet.::
22.07 pet.::
23.07 sub.::
24.07 ned.::
25.07 pon.::
26.07 uto.::
27.07 sri.::
28.07 čet.::
29.07 pet.::
30.07 sub.::
31.07 ned.::
Ukupno: