abc

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena po mjesecima sa označenim praznicima i nedjeljama. Odaberite mjesec i godinu za generiranje tablice, a nakon unosa podataka kliknite na izračunaj. Početak i kraj vremena unosi se u formatu HH:mm (0-24:00-59) a pauza u minutama. Obrazac za evidenciju radnih sati se generira za odabrani mjesec i godinu.

11.06.2020 Tijelovo
22.06.2020 Dan antifašističke borbe
Dan Početak Kraj Pauza (min.) Uk. sati
01.06 uto.::
02.06 sri.::
03.06 čet.::
04.06 pet.::
05.06 sub.::
06.06 ned.::
07.06 pon.::
08.06 uto.::
09.06 sri.::
10.06 čet.::
11.06 pet.::
12.06 sub.::
13.06 ned.::
14.06 pon.::
15.06 uto.::
16.06 sri.::
17.06 čet.::
18.06 pet.::
19.06 sub.::
20.06 ned.::
21.06 pon.::
22.06 uto.::
23.06 sri.::
24.06 čet.::
25.06 pet.::
26.06 sub.::
27.06 ned.::
28.06 pon.::
29.06 uto.::
30.06 sri.::
Ukupno: