abc

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena po mjesecima sa označenim praznicima i nedjeljama. Odaberite mjesec i godinu za generiranje tablice, a nakon unosa podataka kliknite na izračunaj. Početak i kraj vremena unosi se u formatu HH:mm (0-24:00-59) a pauza u minutama. Obrazac za evidenciju radnih sati se generira za odabrani mjesec i godinu.

Dan Početak Kraj Pauza (min.) Uk. sati
01.03 pon.::
02.03 uto.::
03.03 sri.::
04.03 čet.::
05.03 pet.::
06.03 sub.::
07.03 ned.::
08.03 pon.::
09.03 uto.::
10.03 sri.::
11.03 čet.::
12.03 pet.::
13.03 sub.::
14.03 ned.::
15.03 pon.::
16.03 uto.::
17.03 sri.::
18.03 čet.::
19.03 pet.::
20.03 sub.::
21.03 ned.::
22.03 pon.::
23.03 uto.::
24.03 sri.::
25.03 čet.::
26.03 pet.::
27.03 sub.::
28.03 ned.::
29.03 pon.::
30.03 uto.::
31.03 sri.::
Ukupno: