abc

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena po mjesecima sa označenim praznicima i nedjeljama. Odaberite mjesec i godinu za generiranje tablice, a nakon unosa podataka kliknite na izračunaj. Početak i kraj vremena unosi se u formatu HH:mm (0-24:00-59) a pauza u minutama. Obrazac za evidenciju radnih sati se generira za odabrani mjesec i godinu.

Dan Početak Kraj Pauza (min.) Uk. sati
01.10 sub.::
02.10 ned.::
03.10 pon.::
04.10 uto.::
05.10 sri.::
06.10 čet.::
07.10 pet.::
08.10 sub.::
09.10 ned.::
10.10 pon.::
11.10 uto.::
12.10 sri.::
13.10 čet.::
14.10 pet.::
15.10 sub.::
16.10 ned.::
17.10 pon.::
18.10 uto.::
19.10 sri.::
20.10 čet.::
21.10 pet.::
22.10 sub.::
23.10 ned.::
24.10 pon.::
25.10 uto.::
26.10 sri.::
27.10 čet.::
28.10 pet.::
29.10 sub.::
30.10 ned.::
31.10 pon.::
Ukupno: