abc

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena po mjesecima sa označenim praznicima i nedjeljama. Odaberite mjesec i godinu za generiranje tablice, a nakon unosa podataka kliknite na izračunaj. Početak i kraj vremena unosi se u formatu HH:mm (0-24:00-59) a pauza u minutama. Obrazac za evidenciju radnih sati se generira za odabrani mjesec i godinu.

01.05.2020 Praznik rada
30.05.2020 Dan državnosti
Dan Početak Kraj Pauza (min.) Uk. sati
01.05 ned.::
02.05 pon.::
03.05 uto.::
04.05 sri.::
05.05 čet.::
06.05 pet.::
07.05 sub.::
08.05 ned.::
09.05 pon.::
10.05 uto.::
11.05 sri.::
12.05 čet.::
13.05 pet.::
14.05 sub.::
15.05 ned.::
16.05 pon.::
17.05 uto.::
18.05 sri.::
19.05 čet.::
20.05 pet.::
21.05 sub.::
22.05 ned.::
23.05 pon.::
24.05 uto.::
25.05 sri.::
26.05 čet.::
27.05 pet.::
28.05 sub.::
29.05 ned.::
30.05 pon.::
31.05 uto.::
Ukupno: