abc

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena po mjesecima sa označenim praznicima i nedjeljama. Odaberite mjesec i godinu za generiranje tablice, a nakon unosa podataka kliknite na izračunaj. Početak i kraj vremena unosi se u formatu HH:mm (0-24:00-59) a pauza u minutama. Obrazac za evidenciju radnih sati se generira za odabrani mjesec i godinu.

Dan Početak Kraj Pauza (min.) Uk. sati
01.07 pon.::
02.07 uto.::
03.07 sri.::
04.07 čet.::
05.07 pet.::
06.07 sub.::
07.07 ned.::
08.07 pon.::
09.07 uto.::
10.07 sri.::
11.07 čet.::
12.07 pet.::
13.07 sub.::
14.07 ned.::
15.07 pon.::
16.07 uto.::
17.07 sri.::
18.07 čet.::
19.07 pet.::
20.07 sub.::
21.07 ned.::
22.07 pon.::
23.07 uto.::
24.07 sri.::
25.07 čet.::
26.07 pet.::
27.07 sub.::
28.07 ned.::
29.07 pon.::
30.07 uto.::
31.07 sri.::
Ukupno: