abc

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena po mjesecima sa označenim praznicima i nedjeljama. Odaberite mjesec i godinu za generiranje tablice, a nakon unosa podataka kliknite na izračunaj. Početak i kraj vremena unosi se u formatu HH:mm (0-24:00-59) a pauza u minutama. Obrazac za evidenciju radnih sati se generira za odabrani mjesec i godinu.

Dan Početak Kraj Pauza (min.) Uk. sati
01.09 pet.::
02.09 sub.::
03.09 ned.::
04.09 pon.::
05.09 uto.::
06.09 sri.::
07.09 čet.::
08.09 pet.::
09.09 sub.::
10.09 ned.::
11.09 pon.::
12.09 uto.::
13.09 sri.::
14.09 čet.::
15.09 pet.::
16.09 sub.::
17.09 ned.::
18.09 pon.::
19.09 uto.::
20.09 sri.::
21.09 čet.::
22.09 pet.::
23.09 sub.::
24.09 ned.::
25.09 pon.::
26.09 uto.::
27.09 sri.::
28.09 čet.::
29.09 pet.::
30.09 sub.::
Ukupno: