abc

Raspored za nastavu

Prazan raspored sati za učenike, nakon unosa sati kliknite na spremi - podijeli, a zatim kopirajte url na kojemu se nalazi snimljeni raspored. Za ispis rasporeda potrebno je prvo snimiti, a zatim kliknuti na print za ispis rasporeda.

{{naziv2.dan}}
{{index}}