abc

Raspored za nastavu

Prazan raspored sati za učenike, nakon unosa sati kliknite na spremi - podijeli, a zatim kopirajte url na kojemu se nalazi snimljeni raspored. Prilikom svakog klika na spremi generira se novi link koji je moguće podijeliti sa određenom grupom ljudi. Npr.: ukoliko želite podijeliti raspored sa grupom učenika, prvo unesite raspored a zatim kliknite na podijeli, ispod gumba pojavit će se link koji tada možete podijeliti(putem facebook-a, messenger-a ili whatsapp-a). Za ispis rasporeda potrebno je prvo snimiti, a zatim kliknuti na print za ispis rasporeda.

{{naziv2.dan}}
{{index}}